Kamennou prodejnu jsme museli zavřít, e-shop ale bude zatím v provizorním režimu fungovat nadále. V tuto chvíli máme organizační prázdniny 1.-15. července. Balíčky vám začneme posílat zase od příštího týdne.

O nás

Atypical Bookshop & Safe Space je knihkupectví a vzdělávací hub respektující rozmanitost lidské mysli a identity.

Najdete tu nejen knihy, ale i pomůcky pro usnadnění života.

Připravujeme vzdělávací aktivity pro veřejnost, odborníky i firmy a organizace.

Cílem Atypical je zvýšit povědomí o neurodiverzitě, duševním zdraví, sebepéči, komunitě LGBTQIA+ a vytvořit bezpečné místo pro každého, kdo se chce lépe poznat nebo si potřebuje odpočinout.

atypical-bookshop-veda-umeni

Hlásíme se k principům sociálního podnikání

(jsme v procesu registrace)

Společnost se hlásí k sociálnímu podnikání a naplňuje principy sociálního podniku.

Společensky prospěšný cíl sociálního podniku spočívá v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Sociální prospěch:

a. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců

b. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob

c. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku.

Ekonomický prospěch:

a. alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

b. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

c. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

Environmentální prospěch:

a. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

Místní prospěch:

a. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

b. podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů

c. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz